Złamania i pęknięcia

Złamania oraz pęknięcia występują pod różnymi postaciami. W pierwszej kolejności należy więc rozróżnić złamania, które nie niszczą, nie naruszają skóry. Do takowych zaliczają się złamania proste, zamknięte oraz wszelkiego rodzaju wewnętrzne pęknięcia kości.

Drugim rodzajem urazów kończyn są tak zwane złamania otwarte, zewnętrzne pęknięcia oraz złamania złożone. Wówczas – wskutek doznanego urazu – skóra zostaje po prostu przebita przez znajdującą się pod nią kość. Warto zauważyć, że drugi rodzaj uszkodzeń, a więc złamania otwarte, jest o wiele poważniejszy, ponieważ w takiej sytuacji dość może do zakażenia.

Niemniej jednak oba rodzaje urazów stanowić mogą poważną podstawę do wytoczenia roszczenia tym bardziej jeżeli wypadek nastąpił w miejscu publicznym w UK.

Zarówno złamania jak i pęknięcia kości, mogą na długo unieruchomić osobę, która doznała danej krzywdy bądź została poszkodowana poprzez uczestnictwo w wypadku. Ten typ urazów jest o tyle nieprzyjemny, o ile proces gojenia się rany, wymaga czasu.

W ten sposób poniekąd – niezależnie od nas samych – zostajemy unieruchomieni, a tym samym wykluczeni z prowadzenia aktywnego trybu życia. Przez ten rodzaj urazów cierpi więc zarówno nasza psychika, jak i obniżony zostaje standard naszego życia.

Unieruchomienie osoby poszkodowanej może przecież trwać przez nawet kilka tygodni! Niestety, nawet po upływie wspomnianego czasu, nikt nie będzie w stanie zagwarantować nam, że powrócimy do pełnej sprawności i kondycji zdrowotnej sprzed wypadku.

Nierzadko bowiem przed osobami poszkodowanymi roztacza się smutna wizja długotrwałej rehabilitacji. A konieczne ćwiczenia oraz fizykoterapie wymagają poświęcenia kolejnego, bezcennego przecież czasu.

W związku z powyższym – jeśli tylko złamanie czy pęknięcie nie powstało z Twojej winy, niezwłocznie powinieneś złożyć roszczenie o odszkodowanie, które przecież jest Twoim prawem i leży wyłącznie w Twoim interesie.

Nie obawiaj się, że po wystąpieniu o roszczenie zespół wynajętych przez Ciebie prawników zacznie bez przyczyny angażować Cię w toczące się postępowanie.

W przypadku prawdziwych profesjonalistów, Klient jest bowiem informowany na bieżąco o rozwoju złożonego roszczenia, jednak jego spokój i komfort psychiczny nigdy nie zostaje naruszony bez powodu.

Pozwól więc aby zespół ekspertów zajął się Twoim roszczeniem i wywalczył dla Ciebie należne Ci odszkodowanie.

Zadzwoń +44 2035191545 lub wypełnij formularz kontaktowy