Urazy odniesione w miejscu pracy

Urazy odniesione po wypadku w miejscu pracy w Anglii występują pod kilkom postaciami i w praktyce dzieli się je na kilka rodzajów. W pracy doznać możemy wypadku takiego jak na przykład upadek z wysokości, wypadek drogowy następujący w przypadku kierowców czy poparzenie.

Ale do tej kategorii roszczeń zaliczyć należy także choroby przemysłowe. Wśród takowych wyróżnić należy więc między innymi uszczerbki na zdrowiu spowodowane przez maszyny wibrujące, przez pracę przy azbeście (w tym choroba blaszek opłucnych) czy chorobę komputerową.

Poza tym przyczynę powstałych urazów mogą powodować również wadliwe urządzenia, brak przeszkolenia lub przeszkolenie niewystarczające, źle zorganizowane miejsce pracy czy brak odpowiedniego ubrania roboczego.

Chyba nikt z nas nie wykonuje swojej pracy z powodów czysto ambicjonalnych.

Pracując w Anglii, zarabiamy na swoje utrzymanie, a więc od własnej pracy jesteśmy poniekąd uzależnieni. W związku z powyższym nierzadko dochodzi do sytuacji, w której to pracownik – nawet, jeśli doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu – nie decyduje się na złożenie roszczenia o odszkodowanie.

Boimy się bowiem stracić swoją pracę, a tym samym narażamy się na kolejny uszczerbek zdrowotny. Takie zachowanie to błąd, ponieważ to właśnie pracodawca ma obligatoryjne prawo zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania pracy zatrudnionym przez siebie osobom.

Nie pozwól więc ani na to, by choroba czy wypadek odciskały się piętnem na stanie Twojego zdrowia. Nie bój się również, że poprzez złożenie roszczenia uwzględniającego zadośćuczynienie, stracisz stałe źródło utrzymania, a Twój status finansowy ulegnie zdecydowanemu obniżeniu.

Skorzystaj z usług naszej firmy specjalizującej się w odszkodowaniach w UK z tytułu urazów cielesnych i psychicznych.

Z naszą pomocą uda Ci się w sposób łatwy i prosty przejść przez nawet najbardziej skomplikowany proces roszczeniowy. Załatwimy na Ciebie większość formalności i sprawimy, że dobrze załatwiona sprawa przyniesie Ci pożądane korzyści.

W ten sposób nie będziesz już musiał obawiać się ani o swojej finanse, ani też o to, co posiadasz najcenniejszego, czyli o własne zdrowie.

Zyskasz stabilność finansową, zachowasz zdrowie i dobrą formą, a ponadto zagwarantujesz sobie spokój psychiczny.

Skorzystaj zatem z należnego Ci prawa i bez obaw złóż roszczenie z tytułu urazu, odniesionego w miejscu pracy.

Zadzwoń +44 2035191545 lub wypełnij formularz kontaktowy