Uraz pleców

Zarówno wypadki komunikacyjne, jak i wypadki mające miejsce podczas wykonywania pracy, stanowią najczęstszą przyczynę powstania urazów pleców. Uraz pleców, a już tym bardziej urazy kręgosłupa, są natomiast niezwykle uciążliwe dla osoby poszkodowanej, a mogą być nawet bardzo poważne i nieść za sobą długotrwałe, wieloletnie konsekwencje.

W związku z powyższym należy zdawać sobie sprawę z tego, jakie okoliczności mogą wywołać wspomniane urazy i kiedy należy udać się do lekarza, celem wydania stosowanego orzeczenia. Orzeczenie lekarskie jest bowiem bardzo ważnym dowodem w sprawie o zadośćuczynienie.

Urazom pleców z reguły ulegają pracownicy fizyczni. Dzieje się tak dlatego, że ich praca wymaga na przykład podniesienia ciężkich przedmiotów.

W momencie, kiedy podchodzą oni do tej czynności w sposób niewłaściwy, a nie zostali odpowiednio przeszkoleni, dojść może do wypadku.

Oczywiście dużą rolę odgrywa także waga danego ciężaru. Kiedy przekracza ona obowiązującą normę, to wówczas nawet po odpowiednim przeszkoleniu nie ma możliwości uniknięcia wspomnianego wypadku.

Równie często tego rodzaju sytuacje zdarzają się osobom pracującym na budowie. Upadki z dużych wysokości stanowią z kolei najlepszy dowód na brak odpowiedniego zabezpieczenia rusztowania.

I chociaż wydawać może się nam, że „nic takiego się nie stało” to jednak doznane kontuzje mogą – mówiąc trywialnie – „wyjść” na światło dzienne dopiero po latach, skutkując tym samym dotkliwym bólem, a nierzadko również koniecznością wszczęcia rehabilitacji.

Także gwałtowne, nieoczekiwane szarpnięcia czy innego rodzaju ruchy, skutkować mogą uszkodzeniem mięśni lub też kości pleców. Takowe towarzyszą z reguły wypadkom komunikacyjnym i małe znaczenie ma to, czy występujemy w roli pieszego, rowerzysty czy poszkodowanego motocyklisty.

Osoby nie poruszające się samochodem są szczególnie narażone na poważne obrażenia pleców oraz kręgosłupa, ponieważ nie posiadają one absolutnie żadnej ochrony. Należy zdawać sobie sprawę z powagi tego rodzaju urazów, które doprowadzić mogą do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a czasem nawet kalectwa czy śmierci.

Na szczęście udokumentowanie krzywdy oraz wskazanie na obecny stan zdrowia, będzie stanowić podstawę do roszczenia. I chociaż pieniądze nie zwrócą straconych chwil, to jednak mogą one istotnie pomóc w leczeniu jak również ewentualnej rehabilitacji przeprowadzanej pod okiem prawdziwych ekspertów.

Zadzwoń +44 2035191545 lub wypełnij formularz kontaktowy