Samozatrudnienie a wypadek przy pracy w UK

Większość pracowników pracujących na własny rachunek zakłada, że roszczenia o odszkodowanie w miejscu pracy ich nie dotyczą. Wynika to z toku rozumowania, iż jeśli pracują dla siebie, to w jaki sposób ktoś inny mógłby ponieść odpowiedzialność za urazy związane z ich pracą? Co ważniejsze, jak to można udowodnić?

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Jeśli chodzi o odszkodowanie, samozatrudnieni pracownicy są zdecydowanie w całkowicie odmiennej kategorii niż pracownicy zatrudnieni przez firmę. Choć w większości przypadków osoby samozatrudnione są odpowiedzialne za własne bezpieczeństwo, istnieją przypadki, w których mogą być w stanie dochodzić do roszczeń odszkodowawczych za wypadek w pracy w UK, jeśli ich urazy zostały spowodowane z powodu błędu lub zaniedbania popełnionego przez inną osobę.
Przypadki, w których pracownicy pracujący na własny rachunek mogą żądać odszkodowania są powszechną praktyką w wielu branżach. Ma to miejsce wśród kontrahentów i pracowników pracujących na własny rachunek wynajmowanych w celu wykonywania określonych zadań podczas pracy nad konkretnym projektem.

Na przykład w budownictwie firma konstrukcyjna lub główny wykonawca może zatrudnić samozatrudniających się stolarzy, hydraulików i elektryków, aby wykonali obróbkę drewna, instalację wodno-kanalizacyjną czy okablowanie elektryczne w ramach jednego konkretnego projektu. Pracownicy Ci powinni zazwyczaj podpisać umowę, która będzie dotyczyć ich pracy nad projektem, gdyż ten może potrwać od kilku miesięcy do roku.

Ze swojej strony pracodawcy mają obowiązek dbać o wszystkich pracowników, których zatrudniają, bez względu na to czy zatrudniają ich na stałe, czy są to wolontariusze czy pracownicy kontraktowi. Oznacza to, że pracodawca musi dbać o to, aby środowisko pracy było bezpieczne dla wszystkich pracujących nad ich projektem. Obejmuje to umieszczenie odpowiedniego rusztowania, w razie potrzeby wyposażenie ochronne, a także zapewnienie odpowiedniego szkolenia w zakresie korzystania z różnych urządzeń i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.

Pracownicy pracujący na własny rachunek mogą nie mieć upoważnień do takich samych praw i przysług, co osoby zatrudnione przez firmę, ale mają takie same prawa w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Jeśli jesteś osobą pracującą i spędzasz większość czasu na pracy z jedną konkretną firmą, niezależnie od tego, czy jest to jeden lub kilka projektów, jesteś pracownikiem tej firmy, gdyż robisz dla nich projekt i działasz zgodnie z ich instrukcjami. W takim przypadku nie masz kontroli nad warunkami pracy i możesz być uprawniony do żądania odszkodowania w UK z tytułu obrażeń, jakie powstały podczas wykonywania pracy dla tej firmy.

Jako osoba pracująca na własny rachunek, masz prawo oczekiwać, że firma, dla której pracujesz, zapewni ci bezpieczeństwo pracy.

Niektóre z przyczyn, na kanwie których możesz mieć prawo do odszkodowania, obejmują, ale nie są ograniczone do:

  • Nie zapewnienie odpowiedniego sprzętu do wykonywania pracy.
  • Niewystarczające lub niewłaściwe szkolenie przed rozpoczęciem pracy.
  • Niewłaściwe wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne i zatyczki do uszu.
  • Sprzęt, na którym pracujesz, okazał się wadliwy.

Samozatrudniony i poszkodowany w pracy w UK – co należy zrobić?

Zawsze należy szukać pomocy lekarskiej po każdej kontuzji w miejscu pracy, bez względu na to, jak małe szkody mogą się wydawać w danym momencie. Po pierwsze, nie zdajesz sobie sprawy, jak poważnie jesteś ranny. Niektóre urazy, które wydają się powierzchowne zewnętrznie, mogą powodować inne wewnętrzne uszkodzenia, których nie odnotowałeś i nie zauważyłeś w danej chwili. Po drugie, takie sprawozdanie medyczne służy jako dowód wypadku. Jeśli zdecydujesz się kontynuować i zażądać odszkodowania, niniejsze wstępne sprawozdanie medyczne pomoże uzasadnić Twoje roszczenie.

Jeśli jesteś ranny w miejscu pracy i możesz to zrobić – powinieneś zebrać wszelkie dowody na temat wypadku bądź poprosić o to kolegę z pracy. Zrób zdjęcia wszelkich urządzeń, okolic i innych elementów, które mogą pomóc udowodnić, jak doszło do wypadku. Zdobądź też zdjęcia swoich obrażeń.

Wszystkie miejsca pracy są prawnie zobowiązane do posiadania dziennika, który zazwyczaj jest przechowywany w dziale kadr lub w biurze nadzoru. Opisz zdarzenie w tej książce i zarejestruj je poprzez potwierdzenie podpisem osoby do tego upoważnionej. Uzyskaj imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe innych pracowników, którzy byli świadkami wypadku.

Po doznaniu obrażeń należy zasięgnąć porady prawnika ds. odszkodowań w celu zbadania możliwości złożenia wniosku o odszkodowanie w UK. Doświadczony adwokat szkody indywidualnej ocenia istotność sprawy i doradzi, czy masz szansę na rekompensatę.

Czy potrzebuję prawnika przy wypadku w pracy?

Wygranie roszczeń o odszkodowanie w miejscu pracy w UK może być bardzo trudne, ponieważ większość firm ma wysoko wykształconych i kompetentnych prawników ich reprezentujących. Wygranie roszczeń z tytułu szkody w miejscu pracy jako osoby pracującej na własny rachunek sprawia, że te sprawy stają się jeszcze bardziej złożone, ponieważ nie znajdujesz się na liście osób zatrudnionych na stałe. Obliczanie utraty dochodów może być trudne, ponieważ nie masz żadnych dowodów wynagrodzenia, aby udowodnić, ile zarabiasz miesięcznie. Bez niezbędnej wiedzy prawnej i doświadczenia, trudno byłoby zebrać przekonujące twierdzenie.

Zadzwoń +44 2035191545 lub wypełnij formularz kontaktowy