Odszkodowanie za wypadek w fabryce

Codzienne wydatki są częścią życia każdego człowieka. Rachunki, opłaty, zakupy – to wszystko sprawia, że chcąc lub nie chcąc – musimy podejmować się pracy. Należy jednak pamiętać, że praca w różnych firmach i warunkach niesie ze sobą mniejsze lub większe zagrożenia. Tą tezę potwierdza praca w fabrykach i różnego rodzaju manufakturach, gdzie podczas trwającej zmiany, pracownik ma styczność z wieloma niebezpiecznymi maszynami i nieprzewidywalnymi sytuacjami.

Wypadki w fabrykach w UK

Statystyki wypadków i odszkodowań w UK tylko to potwierdzają – praca w fabryce jest uznawana przez wielu za jedną z najniebezpieczniejszych. To właśnie podczas pracy w manufakturach pracownik ma styczność ze szkodliwymi substancjami chemicznymi, które mogą pozostawić trwałe uszczerbki na zdrowiu. Tam też pracownik ma styczność z niebezpiecznym sprzętem, o którym wspomniano wcześniej. Problemem jest także ciągle zmieniający się personel, który utrudnia kierownikom śledzenie umiejętności pracowników, którzy ze względu na ciągłą rotację mogą nie być w pełni przeszkoleni w zakresie obsługi maszyn i procedur panujących na danym stanowisku pracy. Wszystko to dotyczy pracy w fabryce i jest powodem, dla którego pracodawcy muszą zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo swoich pracowników.

Obowiązki pracodawców w zakresie bezpieczeństwa pracowników fabryk

Nie ma znaczenia, czy pracownik wykonuje powierzone zadania w fabryce czy na placu budowy – każdy pracodawca ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo swoich pracowników i tworzyć dla nich bezpieczne stanowiska pracy a także organizować kursy BHP. Jeśli pracodawca tego nie zrobi, pracownik może żądać odszkodowania za szkody powstałe w wyniku wypadku podczas pracy.

Jednak to nie koniec obowiązków pracodawców – każdy właściciel firmy zatrudniającej pracowników zobligowany jest do posiadania “ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej”. Jest to szczególny rodzaj ubezpieczenia, które w razie wypadku pracownika, zapewni pracodawcy finanse, aby wypłacić pracownikowi odszkodowanie, zapewnić mu opiekę medyczną i pokryć wszelkie koszty związane z ewentualnym procesem, jaki może mu wytoczyć pracobiorca. Ubezpieczenie OC to również pewnego rodzaju zabezpieczenie przed zwolnieniem dyscyplinarnym – pracownik podczas trwania procesu odszkodowawczego nie będzie mógł zostać dyscyplinarnie zwolniony z pracy.

Obowiązki pracodawców w UK

Pracodawcy obligatoryjnie muszą zadbać o to, aby środowisko pracy w fabryce było wolne od następujących czynników:

  • Uszkodzone, niedziałające, wadliwe lub niezabezpieczone maszyny na stanowisku pracy

Jeżeli w fabryce pracodawca umieści niedziałające lub uszkodzone maszyny pozbawione atestów lub przeglądów technicznych – w razie wypadku pracownika, pracodawca będzie zmuszony wypłacić mu odszkodowanie. Co więcej, na firmę może zostać nałożona kara pieniężna za uchybienia.

Podobnie sytuacja wygląda ze stanowiskiem pracy pracownika – jeżeli to nie zostanie odpowiednio zabezpieczone (zgodnie z dyrektywami BHP), pracodawca w razie wypadku pracownika pracującego na niezabezpieczonym stanowisku będzie zmuszony ponieść finansowe konsekwencje (zarówno związane z odszkodowaniem, jak i karami finansowymi nałożonymi przez Inspekcję Pracy).

  • Brak wyposażenia ochronnego

Pracodawcy muszą zadbać, aby w ich fabrykach znalazło się niezbędne wyposażenie ochronne i oznaczone drogi ewakuacyjne. Mowa o apteczkach, gaśnicach i innych tego typu akcesoriach – ilość wyposażenia i jego rozmieszczenie uzależnione jest od rodzaju fabryki, wielkości a także ilości pracowników. Co więcej, pracodawca musi zadbać, aby pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu korzystania z wyposażenia ochronnego.

Pracownicy w zależności od warunków i miejsc pracy, muszą mieć dostęp do ubrań ochronnych, kasków, rękawiczek i innego ubioru BHP.

  • Niebezpieczne praktyki w miejscu pracy

Pracując w niebezpiecznym środowisku pracy, pracodawcy są zobowiązani wyeliminować wszelkie praktyki i przyzwyczajenia robocze, które mogłyby zaszkodzić pracownikom i doprowadzić do powstania wypadku.

Mimo, iż maszyny i narzędzia używane w fabrykach są złożone, prawo wymaga jedynie, aby pracodawcy wprowadzali wśród pracowników łatwe i intuicyjne praktyki pracy.

Pomoc w redukowaniu ilości roszczeń związanych z wypadkami pracowników w fabrykach.

Niezwykle ważne jest zrozumienie oczekiwań, jakie prawo bezpieczeństwa pracy nakłada na pracodawców. Należy pamiętać, że nie ma konkretnego aktu prawnego, który nakazywałby pracodawcom stworzenie fabryki, w której miejsca pracy są w 100% bezpieczne. Co więcej, nie istnieje precyzyjne prawo określające dokładny charakter obowiązku pracodawcy w zakresie ochrony swoich pracowników. Istnieją natomiast wytyczne, które pracodawca musi spełnić.

W wyniku tego pracodawcy nie są zobowiązani do usunięcia wszystkich elementów zagrożenia ze środowiska pracy – byłoby to niemożliwe i prawdopodobnie doprowadziłoby do zamknięcia wielu fabryk, co odbiłoby się na światowej gospodarce. Pracodawcy są po prostu zobowiązani do podejmowania działań umożliwiających wykonywanie pracy przez pracowników w bezpieczny sposób i szkolenie ich w tym celu. Warto również zauważyć, że pracownicy fabryk również muszą pamiętać o tym, że ich zachowanie czy umiejętności mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo podczas pracy.

Pracownicy fabryk są zobowiązani do przestrzegania zasad i procedur ustanowionych przez swoich pracodawców a także są zobligowani do współpracy z innymi pracownikami w celu stworzenia bezpiecznego środowiska pracy.

Jeżeli uległeś wypadkowi w fabryce sprawdź czy należ Ci się odszkodowanie za wypadek w pracy w UK.

Zadzwoń +44 2035191545 lub wypełnij formularz kontaktowy