Odszkodowanie z tytułu wypadku w miejscu pracy

Niemalże każdy człowiek, przez większość swojego życia przebywa w pracy. Tam spędzamy przepisowe osiem godzin dziennie i właśnie stamtąd czerpiemy dochody, bez których normalne, godne funkcjonowanie byłoby po prostu niemożliwe.

Niestety, niekiedy zdarza się, że to samo miejsce pracy staje się miejscem, w którym pracownik doświadcza nieprzyjemnego wypadku.

Wypadek w pracy i co dalej?

Naturalnie przyczyny takiego obrotu spraw mogą być różne niemniej jednak – jeśli tylko wypadek nie nastąpił z Twojej winy – masz pełne prawo domagać się należnego Ci odszkodowania.

Wypadek w pracy w UK stanowi ten rodzaj zdarzenia, który może poważnie zagrozić nie tylko dobremu stanowi Twojego zdrowia, ale również Twojej dotychczasowej stabilności finansowej.

Kiedy doświadczasz takiego wypadku, bez znaczenia czy posługując się maszynami czy też poprzez jakiekolwiek środki transportu, masz pełne prawo do wystąpienia z roszczeniem o zadośćuczynienie.

Nie powinieneś obawiać się tego, że skorzystanie z prawa do odszkodowania spowoduje zwolnienie z pracy. Takie myślenie sprawia bowiem, że stajesz się bezsilny wobec pracodawcy, a to z kolei jest cichym przyzwoleniem na uczestnictwo w kolejnym wypadku.

Odszkodowanie za wypadek w pracy

A przecież tak być nie może. W związku z powyższym, jeśli obawiasz się o reakcję swoich przełożonych, to powinieneś powierzyć swoją sprawę w ręce specjalistów, a więc profesjonalnej kancelarii prawniczej, specjalizującej się w roszczeniach odszkodowawczych z tytułu urazów cielesnych i psychicznych.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, kto jest odpowiedzialny za poniesioną przez Ciebie szkodę i krzywdę to musisz wiedzieć, że jedyną osobą, na której ciąży odpowiedzialność za ochronę życia i zdrowia swoich pracowników jest właśnie Twój pracodawca.

To właśnie on jest zobowiązany zagwarantować Ci niezbędne narzędzia, maszyny i urządzenia, które pozwolą na spokojne wykonywanie powierzonych obowiązków. Oczywiście dokładnie takie same zasady tyczą się zapewnienia bezpiecznej odzieży roboczej oraz czystego i przystosowanego do Twoich potrzeb, stanowiska pracy.

Jeśli jednak pracodawca nie gwarantuje Ci bezpieczeństwa w trakcie czasu pracy, a tym samym naraża Cię na uszczerbek na zdrowiu, jakiego doznajesz w trakcie wypadku, to masz prawo domagać się zadośćuczynienia.

Nie obawiaj się przy tym o swoją przyszłość i bezpieczeństwo finansowe, bo przecież racja leży po Twojej stronie.

Zadzwoń +44 2035191545 lub wypełnij formularz kontaktowy